A.L. 56. Kultūras Dienu Rīcības Komitejas saraksts

Ēpasts: committee@alkd.org.au

Lāra Brennere - Priekšsēde

2015. gadā Lāra tika apstiprināta par Austrālijas 56 Kultūras Dienu vadītāju. Tūlīt pēc apstiprināšanas tika izveidota KD rīcības komiteja un sākās darbs pie pašas programmas. Viens bija skaidrs - Kultūras dienām ir jābūt visu aptverošām, krāsainām un interesantām - tā, lai tās spētu piesaistīt visplašāko publiku. Tomēr būtu grūti visus darbus paveikt bez liela ģimenes atbalsta un jo īpaši - vīra Bena, bērniem Sofijas un Tomasa. Arī mazā Sofija ir sākusi iet latviešu skolas bērnudārza klasē un piedalās mammas Lāras vadītajā skolas bērnu tautas deju grupā.

Ir svarīgi uzsvērt, ka Lāra ir daļa no mūsu "trešās paaudzes", kurai tomēr joprojām rūp latviešu kultūras un tradīciju turpināšana.

Lāra Brennere ir dzimusi Lielbritānijā, kur bija dzimusi arī viņas mamma, bet pavisam maziņai esot, ar vecākiem pārvācās uz dzīvi Austrālijā, kur savukārt ir dzimis Lāras tētis. Lāras pirmā valoda bija tā ko runāja ģimenē - latviešu. Jau no agras bērnības Lāra visur devās līdzi vecākiem un burtiski uzauga Melburnas latviešu sabiedrībā - sākot ar latviešu bērnudārzu "Daina", MLB Daugavas skolu, Rīgas 1. Gaidu vienību un pavisam drīz sāka dejot tautas deju kopā "Sprīdītis". 1995. no "Sprīdīša"pārgāja dejot uz "Ritenīti" un 16 gadu vecumā pārņēma deju kopas vadību. Vēlāk tika apmeklēta Melburnas latviešu vidusskola, Skautu un Gaidu etniskā nometne, koris "Daina" un tautas deju kopa "Saules josta". Lāra ir piedalījusies Austrālijas latviešu jaunatnes dienās un Austrālijas latviešu Kultūras dienās, un divreiz bijusi tautas deju nozares sarīkojumu vadītāja (1999. un 2004.). Lāra ir arī Anna Ziedares Vasaras Vidusskola apsolvente un jaunībā piedalījusies Vispasaules Jauniešu Kongresā 1996. un 2000.g.

Tomēr laikam vistuvāk Lāras sirdij ir latviešu tautas dejas. 2007, gadā tika izveidota apvienotā Austrālijas latviešu tautas deju kopa "Austrālijas Jūrmalnieki" ar vienu vēlmi - piedalīties 2008. gada Dziesmu un Deju svētkos Latvijā. "Austrālijas Jūrmalnieki", ieskaitot Lāru, piedalījās lielajos svētkos Latvijā. 2012. gadā Lāra pārņēma "Austrālijas Jūrmalnieku" vadību un 2013. gadā piedalījās Vispasaules latviešu dziesmu un deju svētkos Rīgā (gan vadot, gan dejojot)

Ir plānots šogad sākt gatavoties iesākusies nākamajiem Vispasaules latviešu dziesmu un deju svētkiem Latvijas 100 gades gadā, 2018.gada jūlija mēneša sākumā.Vairāk par to, kas ir gaidāms tiks ziņots šī gada otrajā pusē.

Saraksts

Vārds Pienākums
Lāra Brennere Priekšsēde
Markus Dragūns Vicpriekšsēdis
Jānis Kārkliņš Sekretārs, Sarīkojumu techniskais vadītājs
Pēteris Daliņš Kasieris
Lija Brutāne Biļetes
Ināra Brutāne Biļetes
George Vīksne Suvenīri
Dāvids Zemdegs Informācija-mājas lapa
Mārtiņš Quinn Informācija
Zinta Lazdiņa Programmas gramata
Ilze Ābele LV Viesu apmešanās koordinatore
Silvia Miglis LV Viesu apmešanās koordinatore
Valda Jefimova Tirdziņa vadītajā
Lilita Lauriņa Atklāšanas koncerta vadītāja
Viktors Brenners Atklāšanas koncerta vadītāja
Rita Kauliņa Mākslas izstādes vadītāja
Anita Hermane Mākslas izstādes vadītājas palīdze
Daina Jefimova Garīgā Koncerta vadītāja
Amanda Hirst-Whyte Gimenes dienas vadītāja
Sandra Birze “Pagānu Gadagrāmata” uzveduma vadītāja
Anita Andersone “Pagānu Gadagrāmata” uzveduma vadītāja
Roberts Birze Kopkora koncerta vadītājs
Kalvis Jaunalksnis Tautas deju vadītājs
Naomi Withers Tautas deju vadītājs
Ieva Kaina Teātra izrādes vadītāja
Ieva Ozoliņa Teātra izrādes vadītājas palīdze
Jāna Andersone KD Naktklubs vadītāja
Laila Grosa KD Naktklubs vadītājas palīdze
Valdis Ķirps & Juris Misiņš Sporta vadītājs
Pēteris Saulītis Raibās pēcpusdienas vadītājs
Eero Pūpēdis Raibās pēcpusdienas vadītājs
Kristīne Erdmane Balles vadītāja
Ilze Švarca Daiļamatnieku izstādes vadītāja
Tālis Švarcs Saviesīgo vakaru vadītājs, Tautas deju apkūlību vadītājs
Linda Drēziņa MLNK Dāmu kopas pārstāve