Biļetes var iegādāties uz gandrīz visiem sarīkojumiem

Pirkt biļetes

Par Kultūras dienām

Kopš 1951. gada Austrālijas Latviešu Kultūras dienas ir savedušas kopā latviešus no tuvienes un tālienes, lai svinētu un baudītu latviešu tautas bagāto kultūru gan dziesmā, dejā un mākslā. Tālajā 1951. gadā pirmās Kultāras dienas vadīja Fēliks Baumanis. Kultūras dienas rotācījas kārtībā, tikušas rīkotas vairākās Austrālijas pilsētās, tai skaitā: Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Brisbanē, Kanberā, Pertā, Lonsestonā, Kraistčerčā, Jaunzēlandē. Pēdējās Kultūras dienas, 2016. gadā tika rīkotas Melburnā. Pēdējos gados Kultūras dienas tiek rīkotas katru otro gadu rotācijas kārtībā Sidnējā, Melburnā, Adelaidē.

Austrālijas Latviešu 57. Kutūras dienas “No Rīgas uz Adelaidi” būs īpašas ar to, ka šogad arī svin Latvijas Republikas simtgadi. Kultūras dienu un svētku ietvaros ir gaidāmi īpaši izcili viesi no Latvijas. Kultūras dienās tiks atspoguļota latviešu kultūras daudzveidība, tai skaitā tautas dejas, mūzika un teātris. Kultūras dienas komitejas priekšsēdis ir Rūdis Dancis, kurš ir trešās paudzes Austrālijas latvietis.

No Rīgas: Tautas deju ansamblis "Rotaļa"

No Adelaides: Tautas deju grupa "Auseklītis"

No Rīgas: RTU vīru koris "Gaudeamus"

No Melburnas: Vīru koris "Veseris"

No Rīgas: Rokmūzikas grupa "Prāta Vētra"

No Sidnejas: Tautas deju grupa "Jautrais Pāris"

Norise

Ievērībai: Sarīkojumu laiki, datumi un vietas var tikt izmainītas pec AL57KD komitējas ieskatiem.

Atvērt visu +
  • 2018. gada 26. decembrī


Biļetes var tagad iegādāties

Biļetes var iegādāties uz gandrīz visiem sarīkojumiem

Pirkt biļetes
AustraliaLatvia