Biļetes

Biļešu tirdzniecība sāksies septembrī

Biļetes varēs iegādāties internetā, personīgi vai pa pastu. Biļešu kase (viena diena) strādās Melburnā un Sidnejā ši gada oktobrī.

AustraliaLatvia