Biļetes

Biļetes var tagad iegādāties

Biļetes var iegādāties internetā, personīgi vai pa pastu.

Svarīga informācija tiem kas vēlas iegādāties biļetes internetā (angļu valodā lai nebūtu pārpratumi):

1. To buy tickets to a single event: Just click on the appropriate event and follow the steps to the checkout page.

2. To buy tickets to multiple events: After you have reached the checkout page for your first event (shopping cart appears and payment info is requested), you will then need to click the “Find Other Events” button on the checkout page (so only pay once you are happy with the contents of your shopping cart). If you want to qualify for the gold/silver package rebate you have to loop through the relevant individual events (see instructions in point #4 below).

3. To add more tickets to an individual event: You will need to click the “Buy More Tickets” button on the checkout page. If you have more than 1 event already in your shopping cart, you will first need to click on the hyperlink for the appropriate event name in your shopping cart. This way the system knows for which event you want to buy more tickets.

4. Gold/silver packages (PACKAGE SALES & REBATE ENDED 30/09/2018): To qualify for the gold/silver rebate, you have to purchase tickets to the appropriate individual events (otherwise you won’t qualify). Then you have to send an email to [email protected] in order to request the rebate. Reporting will be checked and if you do qualify, then the appropriate rebate will be processed back to your credit card. This usually takes about 1 week depending on bank processing timelines which are outside of the control of AL57KD.

PACKAGE SALES & REBATE ENDED 30/09/2018
You qualify for the Gold package rebate ($35) if you have purchased an Adult ticket to ALL these 11 events on TryBooking:
Festival Opening & Concert / Atklāšana
Latvian Dance Party / Danču vakars
Theatre Performance “100 years in 100 minutes” / Teātra izrāde “Simts gadu simts minūtēs”
Star Studded Evening / Zem zvaigznēm
Latvian RTU Men’s Choir “Gaudeamus” / RTU vīru koris Gaudeamus
Combined Folk Dancing Performance / Tautas deju lieluzvedums
Folk Dancing Reception / Tautas deju apkūlības
Folk Dancing Group Rotaļa “The Way Of The Sun” / TDA Rotaļa – “Pa saules ceļu”
Latvian Rock Group “Brainstorm” / Koncerts “Prāta Vētra”
Massed Choir Concert / Kopkora koncerts
Latvian Song Night / Sadziedāšanās

PACKAGE SALES & REBATE ENDED 30/09/2018
You qualify for the Silver package rebate ($25) if you have purchased a Concession ticket to ALL these 6 events on TryBooking:
Festival Opening & Concert / Atklāšana
Theatre Performance “100 years in 100 minutes” / Teātra izrāde “Simts gadu simts minūtēs”
Latvian RTU Men’s Choir “Gaudeamus” / RTU vīru koris Gaudeamus
Combined Folk Dancing Performance / Tautas deju lieluzvedums
Folk Dancing Group Rotaļa “The Way Of The Sun” / TDA Rotaļa – “Pa saules ceļu”
Massed Choir Concert / Kopkora koncerts

5. Got ticket questions/problems? Please use the official channels by sending an email to [email protected] or calling 0410 505 240.

Svarīga informācija tiem kas vēlas iegādāties biļetes personīgi:

Biļetes varēsit iegādāties personīgi Adelaides Latviešu biedrībā katru sestdienu starp plkst 09:00 un 12:00.
Pieņemam skaidro naudu un kredīt kartiņas.

Biļetes varēsit iegādāties personīgi Melburnas latviešu namā, š.g. 13.oktobrī (3 Dickens St, Elwood, VIC 3184) un Sidnejas latviešu namā 27.oktobrī (32 Parnell Street, Strathfield, NSW 2135) starp plkst 09:00 un 16:00. Pieņemam skaidro naudu un kredīt kartiņas.

Ievērībai: Biļešu dokumentu informācija var tikt izmainīta pec AL57KD komitējas ieskatiem.

Informāciju par biļetēm var atrast mūsu tīmekļa lappusē uzklikšiņot uz šo linku lai lejuplādēt biļešu informācijas dokumentu, zvanot uz mūsu oficiālo telefona numuru vai sūtot e-pastu. Kultūras dienu oficiālais biļešu telefonu numurs ir: 0410 505 240 un e-pasts: [email protected].

Biļetes var iegādāties uz gandrīz visiem sarīkojumiem

Pirkt biļetes
AustraliaLatvia