Teatris - Dziesmu spele 'Eslingena'

Rikotaja: Ieva Kaine

Šogad Kulturas dienas Australijas latviešu teatris, režisores Ievas Kaines vadiba uzvedis dziesmuspeli "Eslingena". Dziesmuspeles sastavs ir liels un tur piedalisies daudzi, jo daudzi Melburna dzivojošie latvieši.

Pirmo reizi “Eslingena” tika izradita Kanada un tad velak ari Latvija. Stastijums ir par dzivi beglu nometne Eslingena, kura bija lielaka latviešu nometne visa Vacija, ja ne visa pasaule. Skaists stasts, romantika, smiekli, asaras..... par to ka latviešiem gaja dodoties trimda.....

Librets: Alberts Legzdinš un Andris Ritmanis

Muzika: Lolita Ritmane un Alberts Legzdinš

Dziesmam vardi: Alberts Legzdinš un Andris Ritmanis

Muzikalie on vokalie aranžejumi: Lolita Ritmane


Theatre

“Top ‘Dziesmu spēle Eslingena’. Režisores Ievas Kainas vadībā, 50 Melburnas latvieši satiekas katru sestdien uz mēģinājumiem”.

Foto Andrejs Jaudzems


Theatre

“Pēteris Saulītis spēle nometnes komandantu Žani Liepu. ‘Mani pieņēma!’”.

Foto Andrejs Jaudzems


Theatre

Izrādes horeogrāfe Lija Andersone apmāca ‘Ogļraču deju’. Dejotāji no kreisās puses skatoties – Ivars Neiburgs, Andrejs Daliņš, Andris Švolmanis, Ēriks Cīrulis, Kārlis Ozols, Juris Ozols, aizmugurē Ēriks Stepaņuks.

Foto Andrejs Jaudzems


Theatre

Daugavas skolas skolnieki arī pie darba. Priekšā Lija Andersone, no kreisās puses Roberts Maberley, Olivers Gross, Zentis Meehan-Lauriņš, Emilija Cīrule, Karmena Drēziņa un Kaija Lārmane.

Foto Andrejs Jaudzems


Theatre

Ai, ai, ai! “Dziesmu pret emigrāciju” dzied Miķelis Stepaņuks. Pavada, no kreisās puses, Dace Daliņa ar Grietu Daliņu, Andrejs Daliņš, Reneka Hart, Ivars Mirovics, Edmunds Ronis, Kārlis Ozols, Gatis Zundurs, Matīss Kaziņš. Aizsegti Ēriks Stepaņuks un Mārtiņš Ozols.

Foto Andrejs Jaudzems