Biļetes

Biļetes, informācija un suvenīri ir pieejami Latvijas namā, 3 DIckens St, Elwood šādos laikos:

Monday 26th Dec - 10:00-15:00

Tuesday 27th Dec - 13:00-16:00

Wednesday 28th Dec - 10:00-14:00

Thursday 29th Dec - 13:00-15:30

Friday 30th Dec - 14:00-16:00

Saturday 31st Dec - 11:00-13:00