Austrālijas latviešu 56. kultūras dienas

2016. gada 26. – 31. decembrī, Melburnā

Kultūras dienas

Pirmās Austrālijas latviešu kultūras dienas tika svinētas1951. gada decembrī, Fēliksa Brūveļa vadībā. Diezin’ vai toreiz, 1951. gadā vadītājiem un dalībniekiem bija nojauta, ka no viena pasākuma izaugs tik liela un svarīga Austrālijas latviešu tradīcija.

Gadu gaitā Kultūras dienas ir tikušas rīkotas visos lielākajos Austrālijas latviešu centros un pat vienu reizi Jaunzēlandē. No malu malām sabrauc latvieši, lai atkal viens ar otru tiktos, pavadītu kopā laiku un kopīgi baudītu latviešu tautas kultūru un tradīcijas. Ne mazāk svarīgu lomu spēlē jauno simpātiju aizsākums, kas ne vienu reizi vien ir uzplaukušas mīlestībā.

Šogad ir atkal Kultūras dienu gads, un tradīcija turpinās, šoreiz KD no 26. līdz 31.decembrim tiks svinētas Melburnā.

Aicinām visus latviešu izcelsmes tautiešus, kā arī tos, kam sirdī ir tuva latviešu kultūra, tradīcijas, māksla, sports, vēlme satikties, iepazīties un vienkārši pavadīt laiku latviskā vidē uz jau 56 Austrālija Kultūras dienām!